Hooldusjuhend


Kapteni kiige hoiustamise ja kokkupaneku üldine juhend


I. HOIUSTAMINE

1. Üldine hoiustamine
Kui te ei soovi toodet kohe pärast selle kättesaamist paigaldada,tuleks seda hoiustada tasasel pinnal veekindla katte all – nii et toode oleks kaitstud erinevate ilmastikutingimuste, näiteks otsese vihma ja päikese eest.


2. Puit kui looduslik materjal.
Puit on looduslik materjal – see on elusmaterjal ja seetõttu käitub see vastavalt ilmastikule – märjana puit paisub, pikemate kuumaperioodide ajal tekivad mõrad. See on materjali normaalne käitumine ning ei kahjusta toote kvaliteeti. Toode tuleks enne paigaldust või hiljemalt kuu aja jooksul peale paigaldust üle töödelda sobiva puidukaitse vahendiga, et välita sine teket. Samuti pikendab töötlus puidukaitsevahendiga ka toote eluiga. Töödeldes võivad tekkida tooni erinevused, see on normaale ning tingitud pigem materjali omapärast ning toote kvaliteeti ei mõjuta. Sternoberg OÜ kasutab töötluseks Remmersi HK Lasuure.


3. Asjaolud, mille puhul kaebused on kehtetud:
Puidu värvitooni muutused – see ei mõjuta puidu vastupidavust. Materjali kohta käivaid nõudeid ei aktsepteerita, kui need on tekkinud seetõttu, et toodet ei ole säilitusvahendiga töödeldud VÕI kui need tekivad töötlemise tagajärjel. Hilinenud kaebusi, nagu ebaõige paigaldamine, kapteni grilli viltu vajumine vale aluspõhja tõttu, ei aktsepteerita. Puidumõra, mis ei läbi detaili, ei nõrgesta konstruktsiooni, seega pole aksepteeritav reklamatsioon


4. Dokumentatsioon:
Toote kokkupanekujuhend koos detailide loendiga


5. NB:
Tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi


II. KOKKUPANEK


1.
Kontrolli komplekti:
Selleks, et olla kindel, et te olete saanud on täieliku ja kahjustamata toote, palun kontrollige detailide loendit kohe pärast pakendi avamist ja enne grillikomplekti kokkupanekut, kasutades selleks kaasas olevat kokkupaneku juhendit!


2. Toote käsitlemine.
Toote eluea maksimeerimiseks peaksite enne selle kokkupanekut sellele kandma vähemalt 1 kihi värvi (või muud puidukaitsevahendit). Hiljemalt 2 kuud peale kokkupanekut peaksite lisama täiendava värvikihi, edaspidi töödelda toodet vastavalt puidukaitsevahendi tootja soovitustele. NB! Isegi kui ostetud grill-kiik on juba värvitud, soovitame esimesel aastal lisada ühe täiendava värvikihi, et toode saaks maksimaalse kaitse ning püsiks ilus. Kapteni grilli töötlemine aitab kaitsta selle puitosi selliste ilmastikutingimuste nagu päikesepaiste (UV) ja niiskusest tekitatud puidukahjustuste eest (nt. sine, hallitus). Et puitu hästi kaitsta, soovitame õhku läbilaskvaid puidukaitsevahendeid.


3. Katus
Kapteni grilli katus on tehtud kuusest. Kuna puit on looduslik materjal, mis ilmastiku tõttu paisub ja tõmbub kokku, siis võib see oksakohtade tõttu natuke vett läbi lasta peale pikemat kuivaerioodi. Selle olukorra parendamiseks soovitame probleemsed oksakohad märkida ja hiljem, kui katus on kuiv, töödelda need katuse alumiselt poolt üle veekindla läbipaistva silikoniga.

4. Betoonpätsid

Seoses sellega, et maapind võib talve jooksul vajuda/kerkida, soovitame igal kevadel kontrollida, kas kiik on endiselt loodis. Vajadusel tuleb kiik uuesti loodi ajada. Selleks on vaja keerata 22’se lehtvõtmega mutrit, mis asub vundamendi pätsi sees oleval keermelatil, vastavalt vajadusele üles või alla poole.